Uncategorized

Shpërndahen certifikatat e pjesëmarrjes së studentëve të Albanian University

By Nëntor 12, 2018 No Comments

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave përfundoi  në bashkëpunim me Albanian University projektin për digjitalizimin e katalogëve të Arkivit Qendror Shtetëror duke pajisur te gjithë studentët me çertifikatat përkatëse.

Ceremonia u bë në mjediset e Albanian University ku dhe u krye ky proces. Te pranishëm ishin Rektore e këtij Univeristiteti, Prof. Dr. Vera Ostreni (Halili) , Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave Dr. Ardit Bido dhe Prof.Dr Kaliopi Naska, Dekane ee Fakultetit të Shkencave Shoqërore në këtë Universitet.Pas dhenies së certifikatave Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave Dr.Ardit Bido prezantoi përpara studentëve aplikimin online për marrjen e dokumenteve, gjithashtu ftoi studentët të përfitojnë nga kjo risi dhe të frymëzohen për të zgjedhur temën e diplomimit.

Leave a Reply