Programi i Transparencës

Programi i Transparencës
Regjistri i kërkesave 2018
Struktura dhe Organika e DPA
Grafiku i shlyerjes së vendimeve gjyqësore viti 2018
Të dhënat për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve të cilët deklarojnë pasurinë sipas ligjit në DPA
Auditimi i ushtruar në DPA në vitin 2013
Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2018 – DPA
Monitorinin e shpenzimeve te vitit 2018
Formulari i ankesës
Formulari i kërkesës

Koordinatori për të drejtën për informim i Drejtorisë së Përgjithshsme të Arkivave është Znj. Elsa Saka.

cel: +355 67 200 53 43

elsa.saka@albarchive.gov.al