Uncategorized

Prezantohet Laboratori Qendror i Ri i Restaurimit

By Dhjetor 17, 2018 No Comments

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave prezantoi sot Laboratorin i Ri Qendror të Restaurimit si strukturë e re ku do të përqëndrohen proçeset e Restaurimit jo vetëm brenda territorit të Republikës së Shqipërisë por edhe jashtë. Ky prezantim u bë në praninë e Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave  z.Ardit Bido dhe Kryeshefit të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës z. Ram Manaj në vazhdimësi të bashkëpunimit mes dy institucioneve për restaurimin e dokumenteve. Laboratori i Restaurimit ka për qëllim konservimin, rimëkëmbjen, rehabilitimin, rikuperimin dhe shpëtimin e dokumentave të dëmtuara për konsolidimin e dokumenteve të rëndësishëm, kulturore, historike, nga ana fizike dhe estetike.

Degradimi dokumenteve na bën bashkë me një marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës për të ruajtur historinë tonë duke i shpëtuar dokumentet nëpërmjet metodave të reja të modernizuara me mjetet dhe teknologjinë  e përdorur për restaurim, ku ka siguruar fondet e domosdoshme (nga buxheti i shtetit) për të kryer investime në këtë Laborator. Ky investim për pajisjet dhe mjetet e punës më bashkëkohore, dhe mbi të gjitha në trajnimin e punonjësve në laboratorët më të mirë të huaj, mundëson hapjen e rrugës që çdo dokument i historisë kombëtare, qoftë në Shqipëri, në trungun kombëtar a në diasporë” -tha z.Bido.

Kryeshefi i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës z. Ram Manaj e cilësoi restaurimin e dokumenteve si e ardhmja e Arkivit dhe ndihmesë për studiuesit si pjesë e ruajtjes së dokumentacionit.

Në fund të prezantimit Përgjegjësja e Sektorit të Restaurimit shpjegoi proçeset që kalon një dokument gjatë fazës së restaurimit.

Leave a Reply