Drejtori i Arkivave Shtetërore Vendore

Pashk Alia

Ka mbaruar Shkollën e lartë për Filozofi në vitin 1986.

Më pas ka mbaruar Universitetin në degën Histori Gjeografi në vitin 1991.

Ka përvojë drejtuese në administraten publike nga viti 1983 si drejtor i SMT Pukë, nga viti 1986-1991 si Shef i Seksionit të Kuadrit në Komitetin Ekzekutiv Rrethi Pukë.

Nga 1993-2009, ka punuar në biznes privat, si drejtues ligjor i Shoqërisë Ndërtimore “Ylberi” Sh.p.k Lezhë, shoqeri në pronësi të tij.

Nga marsi 2014 he deri më 15 maj ka qënë Titullar i ASHV Lezhë.

Nga 15 maji dhe aktualisht është i komanduar në detyrën e Drejtorit të Arkivave Shtetërore Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave Tiranë.

Struktura