Dokumente dhe strategji

Rregullore e njësuar e punës me dokumentet në autoritetet publike të Republikës së Shqipërisë
Shkarko Modelet e Dokumenteve Administrative në word
Normat Tekniko Profesionale të Republikës së Shqipërisë
Lista Tip me Afatet e Ruajtjes së Dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare
Standardet Ndërkombëtare të Arkivave
Përmes një Urtësie të pashuar

Modeli i dokumentit administrativ me logon kombëtare, në kuadër të Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriot-Skënderbeut

Modeli bardhë e zi
Modeli me ngjyra
Modeli shtojca 9