Uncategorized

Arkivat nxisin studimet albanologjike

By Shkurt 4, 2019 No Comments

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Instituti i Historisë nënshkruan sot marrëveshjen, që mundëson nxitjen e studimeve në fushën e albanologjisë.
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave merr përsipër të furnizojë me kopje dokumentash falas Institutin e Historisë, ndërsa Instituti do të mundësojë hartimin dhe botimin e përmbledhjeve të dokumentave arkivore.

Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave, Ardit Bido theksoi se ky bashkëpunim është një përfitim institucional, duke plotësuar njëri – tjetrin në burime njerëzore dhe në burime arkivore.
“Kjo marrëveshje realizon një interes kombëtar për sa i përket studimeve albanologjike dhe studimeve në fushën e përmbledhjeve të dokumentave, duke nxitur më tej studimin e historisë sonë kombëtare” – tha z.Bido.

Akademiku Beqir Meta u shpreh i kënaqur nga ky bashkëpunim, duke falenderuar Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave. “Ky bashkëpunim do të shërbejë për të inkurajuar dhe për të zhvilluar kërkimin shkencor të historisë sonë kombëtare.” – tha ai.
Kjo është marrëveshja e parë e bashkëpunimit mes dy institucioneve.

Leave a Reply