Drejtorët në vite


Veli Dedi

shtator 1956 – qershor 1962

Dhimitër Kotini

qershor 1962 – nëntor 1966

Skënder Hajro

dhjetor 1966 – gusht 1973

Spiro Rusho

shtator 1973 – maj 1979

Thoma Murzaku

maj 1979 – mars 1989

Gazmend Shpuza

mars 1989 – gusht 1992

Luan Malltezi

gusht 1992 – gusht 1997

Zamir Shtylla

shtator 1997 – nëntor 1999

Shaban Sinani

nëntor 1999 – tetor 2005

Nevila Nika

tetor 2005 – tetor 2013

Gjet Ndoj

tetor 2013 – shtator 2016

arkiva2016Drejtorët në vite