Organizimi i Rrjetit Arkivor

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave është drejtuesja rrjetit arkivor kombëtar në Republikën e Shqipërisë. Arkivi Qendror Shtetëror dhe Arkivat Shtetërorë Vendorë janë në varësi administrative dhe profesionale të DPA-së. Ndërkaq, arkivat e tjera janë në varësi metodologjike e profesionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Këto arkiva janë Arkivat e Sistemit dhe Arkivat e Tipologjisë, si arkiva të përhershme dhe sekretari-arkivat e të gjitha autoriteteve publike e institucioneve shtetërore në Shqipëri. Ky rrjet, ruan, përpunon, administron dhe shërben Fondin Arkivor Kombëtar të Republikës së Shqipërisë.

ARKIVA TË SISTEMIT

(arkivat shtetërore të sistemit që funksionojnë në mënyrë të përhershme pranë institucioneve qendrore fondkrijuese)

Arkvi i Shërbimit Infomativ Shtetëor

Shiko më shumë

Drejtoria e Arkivit Historik dhe Dokumentacionit pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme

Shiko më shumë

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura

Shiko më shumë

Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor

Shiko më shumë

Arkivi i Ministrisë Punëve të Brendshme

Shiko më shumë

Arkivi i Kuvendit të Shqipërisë

Shiko më shumë

Arkivi i Presidentit të Republikës

Shiko më shumë

Arkivi i Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Shiko më shumë

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit

Shiko më shumë

ARKIVA TË SË NJËJTËS TIPOLOGJI

(arkiva që ruajnë, administrojnë dhe shërbejnë materiale dokumentare të një lloji, si psh. Harta, materiale në zë dhe figurë)

Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit

Shiko më shumë

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit

Shiko më shumë

arkiva2016Organizimi i Rrjetit Arkivor