Botime te AQSH

Titulli: Praktika Arkivore Në Shqipëri, Autori: Mihallaq Pela, Viti: 2003, Çmimi: 600 Lekë

Titulli: Shërbimi Arkivor Në Shqipëri, Autori: Mihallaq Pela, Viti: 2001.

Titulli: Dokument i Numerizuar - Sinteza dhe përvoja europiane. Viti: 2001

Titulli: Historia Arkivit Qendror të Partisë Punës të Shqiptërisë, Autori: Kujtim Nako, Viti: 2004

Titulli: Udhërëfyes i Arkivit Qendror Shtetëror - Fonde të Institucioneve Qendrore të Administratës Shtetërore, Viti: 2001

Titulli: Dy rilindës Shqiptarë, Kristo Luarasi Shahin Kolonja - Dokumente, Përgatiti: Koço Luarasi, Viti 2003

Titulli: Udhërrëfyes i Arkivit Qendror Shtetëror, Fonde Personale dhe Familjare Viti: 2000

Titulli: Franca në Arkivat e Shqipërisë - ekspozitë arkivore, Viti: 2005

Titulli: Marrëdhëniet Shqiptaro - Jugosllave 1945-1948, Viti 1996

Titulli: Politikë Antikombëtare e Enver Hoxhës, Pleniumi i II i KQ të PKSh, Berat 23-27 nëntor 1944, Viti 1995

Titulli: Kanunore të Shoqërive Shqiptare, vëllimi I 187-1930, Autorë: Prof. Petraq Pepo, Mihallaq Pela, Viti 2007

Titulli: Kodikët e Shqipërisë - Artikuj. Grup autorësh

Titulli: Arkivi Qendror Shtetëror, Viti 2009

Titulli: Letërkëmbim vëll. I, E. Durham, N. Jokl, K. Shushein, M. Shuflaj, Th. Ipen, H. Pedersen, L. Dufur, J. Godard.

Titulli: Shqipëria 1845-1945 - Një udhëtim fotografik. Në dy gjuhë, shqip dhe frengjisht.

Titulli: Arkiva të hapura në shoqëri të hapur. Autori: Prof. Dr. Shaban Sinani. Viti: 2002

Titulli: Fondi Zanor i AQSh, krijimtari muzikore e shek. XX - Katalog. Viti 2002

Titulli: Udhërrëfyes i pronarëve dhe i pronave në krahinën e Elbasanit. Autor: Petrika Thëngjilli. Viti: 2008

Titulli: Fjalor i Terminologjisë Arkivore, shqip, anglisht, frengjisht, italisht, gjermanisht, spanjisht, holandisht. Autor: Stefan Koçi. Viti: 2001

Titulli: Hasan Prishtina - Dokumente.

Titulli: Guidebook - a reference to recorde about jews in Albania, before, during and after the second world war.

Titulli: Shqipëria në historinë e luftës së ftohtë - Udhërrëfyes i AQSh. Autorë: Dhurata Islami dhe Kujtim Nako. Viti: 2007

Titulli: Manual Arkivor - përkthime artikujsh nga literaturë e huaj. Viti: 2008

Titulli: Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri (shek. VI-XIV). Autor: Theofan Popa.

Titulli: Udhërrëfyes i pronarëve dhe i pronave në krahinën e Vlorës. Autori: Petrika Thëngjilli. Viti: 2006.

Titulli: Ismail Qemai - Dokumente. Përgatiti Teuta Hoxha.

Titulli: Dokumente për Çamërinë, 1912-1939. Përgatiti: Prof. Dr. Kaliopi Naska. Viti: 1999.

Titulli: Naimi, studime, artikuj, etj. Përgatitën: Artan Leka, Prof. Dr. Kaliopi Naska, Dr. Kujtim Nuro, Nuri Çuni, Prof. Dr. Shaban Sinani. Viti: 2000

Titulli: Këshilli Kombëtar 1920, Autor: Prof. Dr. Kaliopi Naska

arkiva2016Botime të AQSH