Sqarim: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të përmbushje të detyrimeve të saja ligjore dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimit, ka nisur procesin e shërbimitdhe shfrytëzimit të dokumentave “on line”. Sot Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave është … lexo me shume

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave njofton të gjithë qytetarët që studiojnë apo dëshirojnë të studiojnë dokumentacion arkivor, se për arsye rikonstruksioni, mjediset e sallës së Studimit do qëndrojnë mbyllur. Për mos t'u bërë pengesë në studimin apo shërbimin e dokumentave, DPA ka vendosur të hapë një Sallë provizore studimi në mjediset e saj. Për çdo informacion shtesë ju lutemi na kontaktoni në postë elektronike ose në telefon.

Rrjeti Arkivor Kombëtar

DPA ka në varësi metodologjike AQSH, ASHV-të, arkivat e sistemit, arkivat e tipologjisë, arkivat e përhershme dhe sekretari-arkivat e çdo institucioni publik në vend.

Inspektoriat Shtetëror

DPA inspekton rrjetin arkivor për formatin, ruajtjen dhe përpunimin e dokumente, si dhe përcaktimin e sanksioneve ndaj titullarëve e specialistëve të institucioneve.

Laboratori i Restaurimit

Laboratori Qendror i Restaurimit është unik në Shqipëri, për restaurimin e dokumenteve të dëmtuara jo vetëm të Arkivit Qendror Shtetëror, por të gjithë rrjetit arkivor.

Dokumente Unifikuese

Institucionet shtetërore janë të detyruara të zbatojnë një sërë rregullash për punën me dokumentet, përfshi formatin e dokumentit administrativ.

arkiva2016Kreu